Vytlačiť
Kategória: Aktuality Remeniny
Prečítané: 2850x

KRISTUS MEDZI NAMI!

Drahí bratia a sestry.

          Sme veľmi radi, že si otvárate webové stránky našej farnosti Remeniny, ktorá chce ponúkať duchovný pokrm Božieho slova, ako aj informácie zo života farnosti, či ponuku zaujímavých kresťanských stránok.

          Nech aj cez tieto stránky prichádzajú do Vašej duše, ducha a srdca dary Svätého Ducha, tak prepotrebné ku šťastnému životu: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

          Ak Vás na týchto stránkach niečo osloví alebo povzbudí, zverujte to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných, pretože mnohým ešte aj dnes chýba poznanie Božích právd a darov, ktorými chce náš Pán a Boh obohatiť náš život a zjednotiť nás so sebou samým.

           Nech Vás žehná Pán a nech Vás chráni! Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!"

 

              To všetko Vám úprimne želá Váš duchovný otec Peter Milenky so svojou rodinou farár Gréckokatolíckej farnosti Remeniny

SLÁVA ISUSU CHRISTU!