Ochraňuj nás Pane

c                 DIS     g             AIS

Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá.

c                     DIS        g                  F

aspoň bielym snehom prikry moju tvár.

c                DIS      g             AIS

Od každého smútku, každej samoty.

        c                DIS            g                       F

od nepriznanej lásky od chvíľ, keď chýbaš ty.

R.

c                 d    g

Ochraňuj nás, Pane!

c                  d   F           DIS

Ochraňuj nás, Jediný Pane

2.

Od zbytočných hriechov od nedostupných sĺz.

Od každého rána, keď chce sa niekam ujsť.

Od všetkého zlého, čo fúka do očí.

Od každého „možno“ od tmy, keď nekončí.

R.

Ochraňuj nás, Pane!

Ochraňuj nás,  Jediný Pane

3.

Od preplnených rúk od každej márnej slávy.

Od všetkého zlého čo pokoja nás zbaví.

Od zlatých stredných ciest od lásky so zľavou.

pred širokou bránou pred krásou prchavou.

Ochraňuj nás, Pane!

Ochraňuj nás, Jediný Pane

Login

CONTACT

Gréckokatolícka farnosť Remeniny

Narodenie Bohoričky Panny Márie

o. PaedDr. Peter Milenky,

počet veriacich: 396

Adresa: Remeniny 63; 094 31

tel.: 0904 738 715

email.: peter.milenky@gmail.com

remeniny@grkatpo.sk

web.: www.petermilenky.sk

Social Icons

 

Štatistika

TOPlist